اخبار و فراخوان ها

آخرین اخبار امباربا را از این قسمت دنبال کنید.
امضای توافقنامه بازگشت امباربا به ایران

امضای توافقنامه بازگشت امباربا به ایران

سر انجام پس از چندین جلسه در رابطه با شرایط بازار ایران و سنجش امکانات موجود، توافقنامه ای جهت بازگشت امباربا به ایران با سرمایه گذاری مشترک طرف ایرانی و اسپانیایی به امضای طرفین رسید.

تاسیس شرکت امباربا آسانبر

تاسیس شرکت امباربا آسانبر

طی توافق صورت گرفته قبلی در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ شرکت امباربا آسانبر، به شماره ثبت ۵۱۰۹۲۹ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت گردید. ...

فراخوان ارسال طرح های ابداعی و خلاقانه در زمینه آسانسور

فراخوان ارسال طرح های ابداعی و خلاقانه در زمینه آسانسور

طی فراخوانی آسانسور امباربا از علاقه مندان و متخصصان دعوت می نماید تا طرح های ابداعی و خلاقانه خود را در زمینه آسانسور برای ما ارسال کنند و از مزایای… ...