اخبار و فراخوان ها

آخرین اخبار امباربا را از این قسمت دنبال کنید.
امضای توافقنامه بازگشت امباربا به ایران

امضای توافقنامه بازگشت امباربا به ایران

سر انجام پس از چندین جلسه در رابطه با شرایط بازار ایران و سنجش امکانات موجود، توافقنامه ای جهت بازگشت امباربا به ایران با سرمایه گذاری مشترک طرف ایرانی و اسپانیایی به امضای طرفین رسید.

فراخوان طراحی کابین آسانسور

فراخوان طراحی کابین آسانسور

شرکت آسانسور امباربا اسپانیا از طریق دفتر تهران خود طی یک فراخوان عمومی از همه علاقه مندان و متخصصان دعوت می کند تا در طراحی کابین آسانسور مشارکت… ...

فراخوان ارسال طرح های ابداعی و خلاقانه در زمینه آسانسور

فراخوان ارسال طرح های ابداعی و خلاقانه در زمینه آسانسور

طی فراخوانی آسانسور امباربا از علاقه مندان و متخصصان دعوت می نماید تا طرح های ابداعی و خلاقانه خود را در زمینه آسانسور برای ما ارسال کنند و از مزایای… ...