اخبار و فراخوان ها

آخرین اخبار امباربا را از این قسمت دنبال کنید.
تاسیس شرکت امباربا آسانبر

تاسیس شرکت امباربا آسانبر

طی توافق صورت گرفته قبلی در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ شرکت امباربا آسانبر، به شماره ثبت ۵۱۰۹۲۹ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت گردید.

فراخوان ارسال تصاویر آسانسوری شما

فراخوان ارسال تصاویر آسانسوری شما

آسانسور امباربا میخواد با یه کمپین از عکس ها و فیلم های شما باحال ها یه کلیپ درست کنه و به بهترین موارد ارسالی چایزه هم بده. پس عجله کنین و عکس و… ...

امضای توافقنامه بازگشت امباربا به ایران

امضای توافقنامه بازگشت امباربا به ایران

سر انجام پس از چندین جلسه در رابطه با شرایط بازار ایران و سنجش امکانات موجود، توافقنامه ای جهت بازگشت امباربا به ایران با سرمایه گذاری مشترک طرف… ...