معرفی امباربا

در این بخش اطلاعاتی در مورد شرکت امباربا آسانبر و تاریخچه آن بدست می آورید

بازگشت امباربا به ایران پس از ۴۰ سال

بازگشت امباربا به ایران پس از ۴۰ سال

پس از مذاکرات مفصل و متعدد و بازدید مدیران و شخص جناب آقای لوییس امباربا از ایران و شهر های تهران و مشهد و کارشناسی دقیق از شرایط و موقعیت کشور عزیزمان ایران در چند نوبت، بالاخره در سال ۱۳۹۵ موافقت نامه ای جهت تاسیس شرکت امباربا آسانبر با مشارکت سرمایه گذار اسپانیایی و سرمایه گذار ایرانی تهیه و در نهایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۵۱۰۹۲۹ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت گردید.

مدیران این شرکت عبارتنداز جناب آقای لوییس امباربا والرا به سمت رئیس هیات مدیره، جناب آقای مهدی کامل طوسی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و جناب آقای ناصر فرزانه به سمت نایب ردیس هیات مدیره.

شرکت امباربا آسانبر به عنوان هاب منطقه جهت فروش، نصب و خدمات پس از فروش به کشور های خاورمیانه و آسیای مرکزی فعالیت خود را آغاز و قصد دارد تا با وارد کردن مهندسی و تکنولوژی ساخت، تولید و مونتاژاز اسپانیا به ایران بخشی از فرآیند تولید را در داخل کشور عزیزمان بومی نماید. تا از این طریق آسانسور هایی با کیفیت عینا برابر با آسانسور های اسپانیا علاوه بر قیمتی نازل تر، بتواند ایجاد اشتغال در داخل میهن را نیز موجب گردد.

همچنین با صادرات آسانسور های تولید مشترک ایران و اسپانیا به کشور های منطقه آسیای مرکززی و خاورمیانه علاوه بر کسب اعتبار، ارز آوری برای کشور ایجاد نماید.

 

 

 

 

بازگشت امباربا به ایران پس از ۴۰ سال