معرفی امباربا

در این بخش اطلاعاتی در مورد شرکت امباربا آسانبر و تاریخچه آن بدست می آورید

بیانیه ماموریت امباربا

بیانیه ماموریت امباربا

ما تلاش های خود را برای ایجاد یک جهان بهتر از طریق تکنولوژی و دستیابی به توسعه پایدار متمرکز می کنیم. بنابراین، سرمایه انسانی برای ما نقش مهمی ایفا می کند، ارزش های ما - شفافیت و نوآوری - به عنوان نقطه مرجع می باشد . همه اینها چه در داخل و چه در خارج از شرکت ما شکل گرفته بر اساس احترام و دوستی متقابل است.

 

چگونه انجام می دهیم؟

- کاهش تولید زباله در مرکز تولید ما، کاهش مصرف سوخت و انرژی در حمل و نقل و ترویج استفاده مجدد و بازیافت محصولات جایگزین .

- گواهینامه مدیریت زیست محیطی طبق استاندارد UNE-EN ISO 14001: 2004، که ما را برای رعایت تمام قوانین و مقررات زیست محیطی تطبیق می دهد.

قطع شدن جریان الکتریکی به صورت اتوماتیک زمانی که آسانسور در حال استفاده نیست برای صرفه جویی در انرژی، استفاده از موتور الکتریکی با صرفه جویی در حدود 50٪ در قدرت با توجه به سیستم های دیگر و یا یک سیستم بازیافت انرژی الکتریکی مانند آنچه در قطارهای با سرعت بالا استفتده می شود.