معرفی امباربا

در این بخش اطلاعاتی در مورد شرکت امباربا آسانبر و تاریخچه آن بدست می آورید

ارزش های ما

ارزش های ما

آسانسور امباربا همواره دارای ارزش های خاص خود در شیوه اداره شرکت می باشد

احترام

ما شأن و حقوق هر فرد را به رسمیت می شناسیم

 

تحمل

ما به همه نظرات گوش داده و به آن ها احترام می گذاریم

 

صداقت

ما با صداقت و حسن نیت ادامه می دهیم

 

راستی

 ما بر اساس گفتار ،پندار و کردار نیک عمل می کنیم

 

همبستگی

ما با همه افراد همکاری می کنیم

 

شفافیت

ما رفتار اخلاقی شرکت را تضمین می کنیم

 

دوستی

ما درصد مشارکت در زندگی یکدیگر را  از طریق دوستی تقویت می کنیم

 

مسئوليت

ما نسبت به اعمالمان متعهد هستیم و از افراد و محیط اطراف خود مراقبت می کنیم

 

نوآوری

ما ایده ها را تولید می کنیم و آنها را در محیط همکاری و یادگیری به کار می گیریم.