گواهینامه های امباربا

امباربا دارای گواهینامه های معتبر اروپا می باشد، با آن ها آشنا شوید ...

گواهینامه P7D

ما بالاترین نمره را در تعمیر و راه اندازی داریم

توضیحات گواهینامه P7D:

ما با شرایط کسب و کار P 7 D گواهی شده ایم، بالاترین الزام برای تعمیر و نگهداری و تعمیر تجهیزات و نصب و راه اندازی دستگاه های بلند و افقی جنبش.

p7d.pdf (حجم: 955.83 کیلوبایت)

گواهینامه P7D