محصولات امباربا

با محصولات امباربا در این بخش آشنا شوید

پله برقی

استفاده از پله برقی به دلیل استحکام و امکان جا به جایی تعداد زیادی از مسافران از سطحی به سطح دیگر در یک بازه زمانی کوتاه (تا 9000 نفر در ساعت) در ساختمان ها بسیار عمومیت دارد.

پله برقی های امباربا کیفیتی عالی را با توجه به اجزای طراحی و انتخاب شده به مسافرین ارائه کرده وهمچنین حداکثر ایمنی مورد نیاز با توجه به آخرین مقررات استاندارد جاری در دنیا را تامین می کند؛ از این منظر، ما سعی می کنیم بالاتر از انتظارات معمول عمل کنیم.

استفاده از پله برقی با توجه به کارآیی های ذکر شده برای مکان هایی با جمعیت زیادی از بازدید کنندگان مانند مراکز خرید، هتل ها و ساختمان های دولتی - اداری توصیه می شود که می توانند در محیط داخلی یا محوطه بازنصب شوند.