پروژه های آرارات متعلق به امباربا

پروژه ها را در این بخش مشاهده کنید
پروژه

بانک چشم زکریا

بانک چشم زکریا
محل پروژه:
مشهد، بلوار نماز، شهرک سلامت
کارفرما:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد - شرکت علاقه مند سازان
تاریخ اجرا:
سال 1395
نوع کار:
نصب 2 دستگاه آسانسور