پروژه های آرارات متعلق به امباربا

پروژه ها را در این بخش مشاهده کنید
پروژه

مجتمع مسکونی سعادت

مجتمع مسکونی سعادت
محل پروژه:
مشهد، میدان صاحب الزمان
کارفرما:
شرکت سرمایه گزاری مسکن شمال شرق
تاریخ اجرا:
سال 1395
نوع کار:
نصب 3 دستگاه آسانسور