پروژه های آرارات متعلق به امباربا

پروژه ها را در این بخش مشاهده کنید
پروژه

برج اداری سامان

برج اداری سامان
محل پروژه:
مشهد، بزرگراه آسیایی
کارفرما:
مهندس حسن زاده
نوع کار:
نصب 3 دستگاه آسانسور