پروژه های آرارات متعلق به امباربا

پروژه ها را در این بخش مشاهده کنید
پروژه

نمایندگی BMW

نمایندگی BMW
محل پروژه:
مشهد، سجاد، گلریز 2
کارفرما:
مهندس شاهینی
نوع کار:
یک دستگاه آسانسور (7 توقف)