پروژه های آرارات متعلق به امباربا

پروژه ها را در این بخش مشاهده کنید
پروژه

دفتر شرکت سرمایه گذاری حسین ثابت

دفتر شرکت سرمایه گذاری حسین ثابت
محل پروژه:
مشهد خیام 24
کارفرما:
جناب آقای حسین ثابت
نوع کار:
نصب 1 دستگاه آسانسور