پروژه های آرارات متعلق به امباربا

پروژه ها را در این بخش مشاهده کنید
پروژه

هتل شمشاد

هتل شمشاد
محل پروژه:
مشهد، خیابان دانش غربی
کارفرما:
بانک رفاه - آریا زیست بنا
نوع کار:
نصب 4 دستگاه آسانسور