پروژه های آرارات متعلق به امباربا

پروژه ها را در این بخش مشاهده کنید
پروژه

برج های مسکونی آسمان

برج های مسکونی آسمان
محل پروژه:
مشهد، اراضی زکریا
کارفرما:
تعاونی مسکن آزاد شماره1 - مهندس پروانه
نوع کار:
نصب 22 دستگاه آسانسور