پروژه های آرارات متعلق به امباربا

پروژه ها را در این بخش مشاهده کنید
پروژه

هتل بشری 2

هتل بشری 2
محل پروژه:
مشهد، بازار سرشور
کارفرما:
مهندس شیخانی
نوع کار:
نصب 6 دستگاه آسانسور