پروژه های آرارات متعلق به امباربا

پروژه ها را در این بخش مشاهده کنید
پروژه

برج های 540 واحدی فجر

برج های 540 واحدی فجر
محل پروژه:
مشهد، بزرگراه امام علی شهید رفیعی
کارفرما:
بنیاد مسکن جمهوری اسلامی
نوع کار:
نصب 10 دستگاه آسانسور