پروژه های آرارات متعلق به امباربا

پروژه ها را در این بخش مشاهده کنید
پروژه

هتل های بین المللی کوثر ناب

هتل های بین المللی  کوثر ناب
محل پروژه:
مشهد، بلوار وحدت
کارفرما:
جاسم اشکنانی
نوع کار:
نصب 16 دستگاه آسانسور