پروژه های آرارات متعلق به امباربا

پروژه ها را در این بخش مشاهده کنید
پروژه

برج کسری

برج کسری
محل پروژه:
مشهد، صیاد شیرازی 9
کارفرما:
مهندس احمدی
نوع کار:
نصب 3 دستگاه آسانسور