پروژه های آرارات متعلق به امباربا

پروژه ها را در این بخش مشاهده کنید
پروژه

مجتمع مسکونی چشم انداز

مجتمع مسکونی چشم انداز
محل پروژه:
مشهد، دلاوران
کارفرما:
شرکت عمارت هشتم
نوع کار:
نصب 4 دستگاه آسانسور