پروژه های امباربا در ایران

پروژه های امباربا در ایران را در این قسمت بشناسید
پروژه

شرکت فلات قاره

شرکت فلات قاره
محل پروژه:
جزیر خارک
کارفرما:
شرکت فلات قاره
تاریخ اجرا:
1388
نوع کار:
اداری

پروژه های دیگر ...