پروژه های امباربا در ایران

پروژه های امباربا در ایران را در این قسمت بشناسید
پروژه

هتل امام علی (ع)

هتل امام علی (ع)
محل پروژه:
نجف اشرف
کارفرما:
شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه
تاریخ اجرا:
1397
نوع کار:
اقامتی

پروژه های دیگر ...