کاتالوگ ها

کاتالوگ محصولات و خدمات امباربا را در این صفحه مشاهده و دریافت نمایید ...

کاتالوگ محصولات امباربا

کاتالوگ عمومی آسانسور:

elevator.pdf (حجم: 5.07 مگابایت)

 

کاتالوگ پله برقی:

escalator.pdf (حجم: 147.31 کیلوبایت)

کاتالوگ پیاده رو متحرک:

autowalk.pdf (حجم: 141.97 کیلوبایت)

     
 

کاتالوگ دکوراسیون آسانسور:

decoration.pdf (حجم: 4.53 مگابایت)

کاتالوگ فنی آسانسور:

technical.pdf (حجم: 4.62 مگابایت)