پروژه های آرارات متعلق به امباربا

پروژه ها را در این بخش مشاهده کنید
پروژه

هتل فرهنگ و هنر

هتل فرهنگ و هنر
محل پروژه:
مشهد، خیابان رازی
کارفرما:
وزارت فرهنگ و ارشاد
نوع کار:
نصب 6 دستگاه آسانسور

پروژه های دیگر ...