پروژه های آرارات متعلق به امباربا

پروژه ها را در این بخش مشاهده کنید
پروژه

برج های مسکونی بهمن

برج های  مسکونی بهمن
محل پروژه:
مشهد، بلوار دانش آموز
کارفرما:
سازمان تامین اجتماعی - مهندس حسینائی
نوع کار:
نصب 8 دستگاه آسانسور

پروژه های دیگر ...