پروژه های آرارات متعلق به امباربا

پروژه ها را در این بخش مشاهده کنید
پروژه

برج مسکونی مانیا

برج  مسکونی مانیا
محل پروژه:
مشهد، صارمی 44
کارفرما:
مهندس کراچیان
نوع کار:
نصب 2 دستگاه آسانسور

پروژه های دیگر ...