پروژه های آرارات متعلق به امباربا

پروژه ها را در این بخش مشاهده کنید
پروژه

برج باران 1

برج باران 1
محل پروژه:
مشهد، هاشمیه 10
کارفرما:
گروه مهندسی باران (مهندس مقدسی)
نوع کار:
نصب 2 دستگاه آسانسور

پروژه های دیگر ...